Doel

Belgian Drone Federation werd opgericht om de groei van de drone sector te kunnen verzekeren, en de belangen van de professionele operators te verdedigen. De kernwoorden hierbij zijn informatie, sensibilisatie consultatie en promotie. Belgian Drone Federation bouwt aan een positief imago en dit moet de sector doen floreren. Daarvoor heeft Belgian Drone Federation heel hard met DGLV en het kabinet van de Minister van Mobiliteit samengewerkt, om te zorgen dat het mogelijk is om veilig en legaal te vliegen.

  Algemene Visie

  Belgian Drone Federation is niet alleen een belangenvereniging maar streeft ook naar een intern evenwicht in de sector wat de sector moet kunnen doen groeien.

  Daarvoor zijn een viertal actiepunten opgesteld :

  1. Maximale veiligheid
  2. Een gezamenlijk standpunt binnen de sector
  3. Eerlijke concurrentie
  4. Positief imago voor de sector

  Toekomst

  Niet alleen op nationaal vlak maar ook op Europees en Internationaal vlak wil Belgian Drone Federation bijdragen tot het gebruik van drones. Dit doet Belgian Drone Federation door:

  1. Actief teksten te becommentariëren die vanuit Europa komen,
  2. Overleg te plegen met andere nationale verenigingen van binnen- en buitenland,
  3. Overleg te plegen binnen UVS International.

  In de visie van Belgian Drone Federation moet elke operator in staat zijn om zonder problemen in een ander land te kunnen vliegen mits de juiste vergunning in één Europese lidstaat in orde is. Belgian Drone Federation zal verder streven om een wetgevend kader te maken voor alle RPAS gebruikers en dit in samenwerking alle stakeholders.