Recreatief gebruik

Recreatief gebruik is een gebruik voor uitsluitend recreatieve en sportieve doeleinden, tijdens de welke de drone geen personen of goederen vervoert en die geen commerciële of professionele vluchten uitvoert.

De plaatsen voor recreatief gebruik zijn:

 • Indoor (geen wettelijke bepalingen te respecteren. Bewaar een veilige afstand ten opzichte van personen en goederen op de grond)
 • De drone heeft een maximum opstijgmassa beneden de 1 kg en u gebruikt de drone uitsluitend boven een privéterrein. Deze vlucht wordt geklasseerd als privégebruik.
 • U gebruikt de drone boven een modelluchtvaartterrein. Deze activiteit wordt geklasseerd als modelluchtvaart.
 • De drone heeft een maximum opstijgmassa beneden de 1 kg en wordt gebruikt buiten een privéterrein of buiten een modelluchtvaartterrein:
  • is de vlieghoogte beneden de 45m (150ft), buiten elk gecontroleerd luchtruim en buiten steden en gemeenten, zonder het overvliegen van personen, dan is de vlucht geklasseerd als een activiteit van klasse 2.
  • Anders is de vlucht geklasseerd als een activiteit van klasse 1.
 • De drone heeft een maximale opstijgmassa vanaf 1 kg tot beneden de 5 kg:
  • de vlieghoogte is beneden de 150 ft (45m), buiten elk gecontroleerd luchtruim en buiten steden en gemeenten, zonder het overvliegen van personen, dan is de vlucht geklasseerd als een activiteit van klasse 2.
  • Anders is de vlucht geklasseerd als een activiteit van klasse 1.
 • De drone heeft een maximale opstijgmassa vanaf 5 kg tot niet meer dan 150 kg: de vlucht is geklasseerd als een activiteit van klasse 1.
 • De drone heeft een maximale opstijgmassa boven de 150 kg. Het DGLV is niet bevoegd voor het gedeelte luchtwaardigheid. De drone moet geëvalueerd worden door EASA.