http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/klasse_2

 • De drone heeft een maximale opstijgmassa van minder dan 5 kg.
 • De piloot moet minimum 16 jaar zijn.
 • De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 150 ft (45m) boven de grond.
 • De vlucht mag niet uitgevoerd worden in gecontroleerd luchtruim.
 • De vlucht mag niet uitgevoerd worden boven of in steden of gemeenten.
 • De drone mag geen personen of dieren overvliegen.
 • De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven.

Attest

Om in klasse 2 te mogen vliegen moet u een attest van bestuurder hebben.

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/attest_van_bestuurder_van_een_rpa_drone

Die kunt u behalen na :

 • Een theoretische opleiding betreffende volgende leerstof
  • luchtvaartregelgeving;
  • meteorologie;
  • algemene kennis van de technologie van het luchtvaartuig;
  • navigatie;
  • regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.
 • Slagen voor een praktijk examen af te leggen bij een erkende DGLV examinator.

Registratie

Een toestel dat voor klasse 2 wordt gebruikt moet bij het DGLV worden registreerd en zichtbaar het registratie nummer dragen (dit is louter administratief, geen homologatie van het toestel nodig).

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtvaartuigen/inschrijving

 

Verzekering

Het toestel moet voor BA worden verzekerd.

BeUAS heeft exclusief een groepsverzekering voor haar leden onderhandeld.