http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/klasse_1

 • De drone heeft een maximale opstijgmassa van niet meer dan 150 kg.
 • De piloot moet minimum 18 jaar zijn.
 • De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 300ft (ongeveer 90m) boven de grond.
 • De vlucht mag niet uitgevoerd worden in gecontroleerd luchtruim.
 • Zonder voorafgaande toelating van het DGLV mogen er geen vluchten plaatsvinden boven steden en gemeenten.
 • Zonder voorafgaande toelating van het DGLV, mag de drone niet personen of dieren overvliegen.
 • De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven of van een van de twee waarnemers.

Vergunning

Om in klassse 1 te mogen vliegen, moet u een vergunning van bestuurder van een RPA hebben.

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/vergunning_bestuurder_van_een_rpa_drone

Die kunt u behalen na:

 • Een theoretische en praktijk opleiding bij een erkend DGLV instructeur te volgen
 • Slagen in een theoretisch examen bij het  DGLV, betreffende volgende leerstof:
  • luchtvaartregelgeving;
  • meteorologie;
  • menselijke prestaties en beperkingen;
  • communicatie

 

 • Slagen in een praktijk examen bij een erkend DGLV examinator,
 • Let op, het praktijk examen bevat ook een theoretisch gedeelte, betreffende volgende leerstof
  • RPAS technologie,
  • instrumentatie,
  • massa & balans,
  • navigatie,
  • aerodynamica
  • het regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • In het bezit zijn van een medisch attest type LAPL

Registratie

Een toestel dat voor klasse 2 wordt gebruikt moet bij het DGLV worden geregistreerd en zichtbaar het registratie nummer dragen (dit is louter administratief, geen homologatie van het toestel nodig).

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtvaartuigen/inschrijving

 

Verzekering

Het toestel moet in BA worden verzekerd.

BeUAS heeft exclusief een groepsverzekering voor haar leden onderhandeld.

Operationeel handboek

De gebruiker moet een operationeel handboek opstellen met opgave van type opdracht en een risico analyse

Een voorbeeld van operationeel handboek, verder aan te passen, is hier te vinden :

http://mobilit.belgium.be/nl/resource/template_operationeel_handboek_rpas

 

Risico Analyse

Om te bepalen of een opdracht klasse 1a of 1b is, moet een risico analyse worden uitgevoerd.

Klasse 1b :

Voor klasse 1b opdrachten (matig risico), is een verklaring verplicht :

http://mobilit.belgium.be/nl/resource/verklaring_rpas_klasse_1b

Klasse 1a :

Voor klasse 1a opdrachten (hoog risico), is een toelating verplicht :

http://mobilit.belgium.be/nl/resource/aanvraagformulier_toelating_rpas_klasse_1a

Alsook een certificaaat van overeenstemming

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/homologatie