Webinar 29 april 2021 'Fotogrammetrie, praktische toepassingen' II

Webinar 29 april 2021 'Fotogrammetrie, praktische toepassingen' II
29 Apr

19h00   Verwelkoming en inleiding: Elwin VAN HERCK, Voorzitter – Belgian Drone Federation en  

Franck RICHARD, Juridisch Adviseur en  Afgevaardigde  Communicatie Fédération Professionnelle du Drone Civile

 

19u20   Michael DE BOUW(B): Labohoofd, Laboratorium 'Renovatie & Erfgoed',  www.wtcb.be

               "Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf" (WTCB-CSTC-BBRI)

De twee technieken van  fotogrammetrie en laserscanning die regelmatig gebruikt worden bij de inzet  van drones. De inzet van dergelijke opmetingen door WTCB in het kader van haar onderzoek naar de optimalisatie van erfgoedgebouwen

 

19u35   Samuel DUBOIS (B), senior projectleider, Renovatie & Erfgoed’, www.wtcb.be

 “Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf” "(WTCB-CSTC-BBRI)    

In navolging van de vorige lezing wordt dieper ingaan op meer geavanceerde dronemetingen binnen het WTCB zoals bij energetische simulaties en thermische analyses. Voordelen van de combinatie van laserdata met fotogrammetrie.

 

19u50   Baptiste SIMONOT (F) : Directeur " FORMAT DRONE " , www.format-drone.com

Multispectrale cartografie en analyse in de landbouw. Gebruik van drones bij het winnen van delfstoffen, volumetrie en berekening van de voorraden. Restauratie van beschermde monumenten.

 

20h05  Paul VANDEMEULEBROECK (F): Directeur " DRONE EXPERTISE CENTRE »   www.drone-expertise-centre.com

Toepassingen van fotogrammetrie op verschillende gebieden, zoals  archeologie, nieuwe energieën, dak onderzoeken, wegen, erfgoed, bewaking, bosbouw

           topografische bewaking na werkzaamheden, thermische bewaking

 

20u20   Kristof VAN OOST (B) : Professor AARDE & KLIMAAT UCLouvain

Bosdynamica met drone (fotogrammetrie, Lidar – machine learning) Monitoringprojecten voor herbebossing en koolstofopslag in dichtbeboste tropische gebieden met behulp van lowcost UAV-DAP workflows.

 

21u00Slot en conclusies 

Inschrijven voor deze webinars kan via deze link