Technische inspecties met drones 2

Technische inspecties met drones 2
02 Mar

In het kader van het "INTERREG Drone-Future Micro-project" organiseren Belgische Drone Federatie (BDF) en La Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC), Franse federatie, twee webinars op

 1 en 2 maart 2021  met als thema "Technische inspecties met drones".

 

Tijdens de twee webinars hebben we een tiental sprekers, allen professionals met ervaring in de sector 'inspecties'. Elke spreker stelt zijn presentatie in het Frans van het Engels voor, een vertaling van de PowerPoint wordt voorzien.

 

Programma  2 maart

- Verwelkoming en inleiding: Elwin VAN HERCK, voorzitter Belgian Drone Federation  en  Franck RICHARD,  juridisch adviseur en afgevaardigde voor communicatie voor  FPDC.

-Dhr. Jeroen SAELENS, deskundige inspecties gebouwen "Indros", https://www.indros.be, "Inspectie van gebouwen"

- De heer Michiel UWAERTS, "Elia “ (E) Programmamanager Innovatie Implementatie https://www.elia.be  “Het gebruik van UAV's voor de inspectie van hoogspanningsinfrastructuren.”

-De heer François THEIL, Sales Manager Frankrijk, Benelux, Zwitserland " Flyability " (E) ,  https://www.flyability.com , “De opkomst van indoor UAV's,  voor veiligere en efficiëntere inspecties”

 

- Conclusies: Dhr  Ludovic CLAEYS, Lid van de RVB Belgian Drone Federation en Mr Baptiste SIMONOT- Voorzitter Fédération Professionnelle du Drone Civile.  

Je kan voor beide webinars inschrijven  via deze link:  https://forms.gle/Cw2RhpYv9QZy3afZ6

logosmicroprojet-drone-future.jpg

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

Dit webinar maakt deel uit van het INTERREG Microproject "Drone future", een Europees project ontwikkeld door de Belgian Drone Federation met haar partners La Fédération Professionnelle du Drone Civile (FR), Circle of Police Leadership (B), POM West-Vlaanderen (B) en Euralogistic (FR). In verschillende webinars komen UAV-gerelateerde onderwerpen aan bod, met als doel de uitwisseling van beste praktijken tussen belanghebbenden over de grenzen heen te stimuleren.