Details van dit lid

Dienst Monumentenwacht - Provincie Oost-Vlaanderen

Governement

De dienst Monumentenwacht maakt deel uit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en ressorteert onder de directie Erfgoed & Erfgoedsites. Interprovinciaal zijn de monumentenwachten op elkaar afgestemd en is de werking en het werkveld identiek. De koepelv

Omschrijving

De dienst Monumentenwacht maakt deel uit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en ressorteert onder de directie Erfgoed & Erfgoedsites. Interprovinciaal zijn de monumentenwachten op elkaar afgestemd en is de werking en het werkveld identiek. De koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen zorgt voor de handhaving van de uniformiteit en ondersteunt de provinciale werkingen. Monumentenwacht inspecteert waardevol erfgoed, beschermd en niet-beschermd. In Oost-Vlaanderen beschikken we momenteel over één drone (Matrice 200V met camera Zenmuse Z30) voor het uitvoeren van inspecties (daken, torens, topbekroningen, gevels...). De drone zal vooral ingezet worden op plaatsen die door de wachters niet veilig bereikbaar of onbereikbaar zijn (= toepassing van industriële touwtechnieken). Voor meer info: - www.oost-vlaanderen.be - www.monumentenwacht.be