Details van dit lid

Indromar

Service provider

Inspecties van gebouwen, infrastructuur en technische installaties- Inspecties met drones van besloten en moeilijk toegankelijke ruimtes- Inventarisaties, energie audits, veiligheid, engineering

Omschrijving

EBS is een overkoepelend platform van verschillende bedrijven Het eerste bedrijf dat we graag voorstellen is EBS Facility Soltions die staat voor het efficiënt beheer van gebouwen en infrastructuur. Dit doen we vooral door inspecties, inventarisaties, conditiemetingen, energie audits en het facilitair beheer. Conditiemetingen worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2767, een algemeen begrip in Nederland maar meer en meer toegepast in Belgie en andere landen. Daarnaast hebben we de maritieme sector met het eerste bedrijf Sailwell die diensten levert voor jachteigenaars zoals het algemeen onderhoud, caretaking en valet services. Eveneens in de maritieme sector hebben we de grote broer Indromar die diensten levert voor industrie en de maritieme- en offshore industrie. Indromar voert alle denkbare inpsecties uit met drones inclusief inspecties van besloten of slecht toegankelijke ruimtes. Hier denken we aan ballast tanks, void spaces, opslagtanks, rioleringen en veel meer. Indromar beschikt eveneens over een pool van ervaren marine engineers die technische assistentie leveren aan koopvaardijschepen en offshore units, dit wereldwijd. Onze engineers zijn vooral populair bij een plots tekort van crew, grote of onverwachte herstellingswerken, averij of droogdok periode.